Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Краен получател: ТРАНСТЕКСТИМ ЕООД
Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.07.2023г.
Край: 10.07.2024г.