Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел:
BG16RFOP002-2.089-4465-C01- Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТРАНСТЕКСТИМ ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500.00 лв.
Европейско финансиране и 7 500.00 лв. национално финансиране.

Начало: 29.10.2021 г.
Край: 29.01.2022 г.